Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden den 12 december 2019

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-12

Justeringsdatum

2019-12-17

Anslagsdatum

2020-01-24

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Andréa Hellsberg