Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Omedelbara paragrafer 9-12 Serviceutskottet den 24 januari

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2020-01-24

Justeringsdatum

2020-01-24

Anslagsdatum

2020-01-24

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson