Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden den 12 december 2019

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-12

Justeringsdatum

2019-12-19

Anslagsdatum

2020-01-24

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Andréa Hellsberg