Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet den 24 januari 2020 paragraferna 1-8, 13-18

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2020-01-24

Justeringsdatum

2020-01-28

Anslagsdatum

2020-01-29

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson