Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Ungdomsrådet den 18 december 2019

Styrelse/nämnd

Ungdomsrådet

Sammanträdesdatum

2019-12-18

Justeringsdatum

2020-01-29

Anslagsdatum

2020-01-30

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson