Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Personalutskottet paragraferna 1-7, 9-11 den 24 januari 2020

Styrelse/nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2020-01-24

Justeringsdatum

2020-01-31

Anslagsdatum

2020-01-31

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson