Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 januari 2020

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-23

Justeringsdatum

2020-02-03

Anslagsdatum

2020-02-03

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall