Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen den 28 januari 2020

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-01-28

Justeringsdatum

2020-02-03

Anslagsdatum

2020-02-03

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson