Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden den 11 februari 2020, §§ 3 och 4 omedelbart justerade

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-11

Justeringsdatum

2020-02-11

Anslagsdatum

2020-02-12

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Andréa Hellsberg