Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden den 11 februari 2020

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-11

Justeringsdatum

2020-02-12

Anslagsdatum

2020-02-12

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall