Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden den 13 februari 2020, §§ 3 och 7 omedelbart justerade

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-13

Justeringsdatum

2020-02-13

Anslagsdatum

2020-02-14

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Andréa Hellsberg