Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Folkhälsoutskottet den 11 februari 2020

Styrelse/nämnd

Folkhälsoutskottet

Sammanträdesdatum

2020-02-11

Justeringsdatum

2020-02-17

Anslagsdatum

2020-02-17

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson