Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 februari 2020

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-13

Justeringsdatum

2020-02-17

Anslagsdatum

2020-02-17

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall