Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden den 18 februari 2020 §§ 4-7 omedelbart justerade

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-18

Justeringsdatum

2020-02-18

Anslagsdatum

2020-02-18

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg