Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Patientnämnden 6 februari 2020

Styrelse/nämnd

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-06

Justeringsdatum

2020-02-20

Anslagsdatum

2020-02-20

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson