Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden den 18 februari 2020

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-18

Justeringsdatum

2020-02-20

Anslagsdatum

2020-02-21

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg