Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen den 28 januari och den 12 februari 2020

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-01-28 och 2020-02-12

Justeringsdatum

2020-02-24

Anslagsdatum

2020-02-24

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson