Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Personalutskottet den 19 februari 2020

Styrelse/nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Justeringsdatum

2020-02-24

Anslagsdatum

2020-02-25

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson