Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden den 13 februari 2020

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-13

Justeringsdatum

2020-02-25

Anslagsdatum

2020-02-25

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Andréa Hellsberg