Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige den 12 februari 2020

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-02-12

Justeringsdatum

2020-02-25

Anslagsdatum

2020-02-25

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson