Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden i Blekinge den 21 februari 2020

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2020-02-21

Justeringsdatum

2020-02-28

Anslagsdatum

2020-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg