Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet den 26 februari 2020

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2020-02-26

Justeringsdatum

2020-03-04

Anslagsdatum

2020-03-04

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson