Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, 2020-03-04, protokoll § 104

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Justeringsdatum

2020-03-11

Anslagsdatum

2020-03-11

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: rose-marie.friberg@regionblekinge.se