Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2020-03-13, protokoll §§ 49 - 60

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-13

Justeringsdatum

2020-03-17

Anslagsdatum

2020-03-18

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträde 2020-03-13

https://opengov.360online.com/Meetings/REGIONBLEKINGE/Meetings/Details/434213länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se