Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2020-03-18, protokoll omedelbar justering §§ 105,110

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-03-18

Justeringsdatum

2020-03-18

Anslagsdatum

2020-03-19

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se