Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktiges, sammanträde 2020-04-01, Kallelse och program

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-04-01

Justeringsdatum
Anslagsdatum

2020-03-24

Förvaringsplats för protokollet

Länk till kallelse Regionfullmäktige sammanträde 2020-04-01länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se