Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2020-03-18, protokoll §§ 70 –110

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-03-18

Justeringsdatum

2020-03-23

Anslagsdatum

2020-03-24

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Regionstyrelsen sammanträde 2020-03-18länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se