Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden, sammanträde 2020-03-24, protokoll omedelbar justering § 26

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-24

Justeringsdatum

2020-03-24

Anslagsdatum

2020-03-24

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: rose-marie.friberg@regionblekinge.se