Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktiges presidium, sammanträde 2020-03-25, protokoll §§ 23-32


Styrelse/nämnd

Regionfullmäktiges presidium

Sammanträdesdatum

2020-03-25

Justeringsdatum

2020-03-25

Anslagsdatum

2020-03-26

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Regionfullmäktiges presidium sammanträde 2020-03-25länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: namn

E-post: region@regionblekinge.se