Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2020-04-01 Inställt!

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-04-01

Justeringsdatum

ÅÅÅÅ-MM-DD

Anslagsdatum

2020-03-27

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll "instans" sammanträde ÅÅÅÅ-MM-DD

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se