Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2020-03-26, protokoll omedelbar justering § 25

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-26

Justeringsdatum

2020-03-30

Anslagsdatum

2020-03-30

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2020-03-26länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Andréa Hellsberg

E-post: region@regionblekinge.se