Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2020-03-26, protokoll §§ 22 – 44

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-26

Justeringsdatum

2020-03-31

Anslagsdatum

2020-04-02

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Regionala utvecklingsnämnden 2020-03-26länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Andréa Hellsberg

E-post: region@regionblekinge.se