Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden, sammanträde 2020-03-24, protokoll §§ 18 – 33

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-24

Justeringsdatum

2020-04-01

Anslagsdatum

2020-04-02

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll tandvårdsnämnden sammanträde 2020-03-24länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se