Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden, sammanträde 2020-03-24, protokoll §§ 18-33

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-24

Justeringsdatum

2020-04-02

Anslagsdatum

2020-04-02

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Trafiknämnden sammanträde 2020-03-24länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se