Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2020-03-31, §§ 19-38

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-31

Justeringsdatum

2020-04-14

Anslagsdatum

2020-04-15

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll kultur- och bildningsnämnden sammanträde 2020-03-31länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Andréa Hellsberg

E-post: region@regionblekinge.se