Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, sammanträde 2020-04-15, protokoll §§ 156

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-04-15

Justeringsdatum

2020-04-22

Anslagsdatum

2020-04-23

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se