Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet, sammanträde 2020-04-22, protokoll §§ 40 – 50, §§ 55 - 56

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2020-04-22

Justeringsdatum

2020-04-22

Anslagsdatum

2020-04-23

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se