Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2020-04-28, protokoll §§ 82 - 94

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-04-28

Justeringsdatum

2020-04-28

Anslagsdatum

2020-04-29

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2020-04-28

https://opengov.360online.com/Meetings/REGIONBLEKINGE/File/Details/352739.PDF?fileName=Protokoll%20%20H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mnden%202020-04-28&fileSize=395933 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se