Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2020-04-29, protokoll §§ 111– 148

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-04-29

Justeringsdatum

2020-05-04

Anslagsdatum

2020-05-04

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionstyrelsens sammanträde 2020-04-29länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se