Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, sammanträde 2020-05-06, protokoll §§ 167 - 176.

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-05-06

Justeringsdatum

2020-05-11

Anslagsdatum

2020-05-11

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se