Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden, sammanträde 2020-05-12, protokoll omedelbar justering § 37

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-12

Justeringsdatum

2020-05-12

Anslagsdatum

2020-05-12

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se