Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2020-05-13, protokoll §§ 149 – 151

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-05-13

Justeringsdatum

2020-05-13

Anslagsdatum

2020-05-13

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionstyrelsens sammanträde 2020-05-13länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se