Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden i Blekinge, sammanträde 2020-05-15, protokoll §§ 26-41.

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2020-05-15

Justeringsdatum

2020-05-15

Anslagsdatum

2020-05-15

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se