Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2020-05-13, protokoll §§ 33 – 70

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-05-13

Justeringsdatum

2020-05-20

Anslagsdatum

2020-05-20

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Regionfullmäktige sammanträde 2020-05-13länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: namn

E-post: region@regionblekinge.se