Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden, sammanträde 2020-05-25, protokoll §§ 53 – 59

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-25

Justeringsdatum

2020-05-25

Anslagsdatum

2020-05-25

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll tandvårdsnämndens sammanträde 2020-05-25

https://opengov.360online.com/Meetings/REGIONBLEKINGE/File/Details/355494.PDF?fileName=Justerat%20protokoll%20tandv%C3%A5rdsn%C3%A4mnden%202020-05-25.pdf&fileSize=3092220länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se