Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Krisledningsnämnd, sammanträde 2020-05-20, protokoll §§ 1 – 3

Styrelse/nämnd

Krisledningsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-05-20

Justeringsdatum

2020-05-27

Anslagsdatum

2020-05-27

Förvaringsplats för protokollet


Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se