Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2020-05-15, protokoll §§ 95 – 118

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-15

Justeringsdatum

2020-05-26

Anslagsdatum

2020-05-28

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2020-05-15 https://opengov.360online.com/Meetings/REGIONBLEKINGE/File/Details/355836.PDF?fileName=Justerat%20protokoll%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mnden%202020-05-15.pdf&fileSize=13625286länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se