Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2020-05-14, protokoll §§ 45 – 67

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-14

Justeringsdatum

2020-05-27

Anslagsdatum

2020-05-28

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll "instans" sammanträde ÅÅÅÅ-MM-DD

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Andréa Hellsberg

E-post: region@regionblekinge.se