Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, sammanträde 2020-05-26, protokoll §§ 183-210.

Styrelse/nämnd

Arbetstuskottet

Sammanträdesdatum

2020-05-26

Justeringsdatum

2020-05-29

Anslagsdatum

2020-06-01

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se