Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2020-06-03, protokoll omedelbar justering § 175

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-06-03

Justeringsdatum

2020-06-03

Anslagsdatum

2020-06-03

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se